Nämnarens stipendium 2010

Under matematikbiennalen 2010 delades Nämnarens stipendium för bästa idéutställningar ut och delas
mellan två vinnare.

Carina Holm, verksam vid Nobelgymnasiet i Karlstad prisades för ”Utmaningen – Entreprenörskap”. Hennes beskrivning av utställningen:

Ett projekt om ämnesintegration på byggprogrammet med syftet att på ett bra sätt motivera eleverna att redovisa sina beräkningar. Min idé är att jobba ämnesövergripande med kärnämne och yrkesämne. Eleverna ska se vilken praktisk nytta de har av matematiken i yrket. Jag uppmanar eleverna att se sig själva som entreprenörer under sina yrkeslektioner. Utmaningen har varit att skriva en egen offert på ett valt jobb inom sin yrkesinriktning. Vi avslutar projektet med att dela ut ”Årets entreprenörspris på byggprogrammet” för bästa offert.

Juryns motivering:
”Utmaningen bygger på en konkret, ämnesövergripande idé i kurs A, som visar på rika tillämpningsmöjligheter i realistiska sammanhang och där matematiken kommer in på ett naturligt sätt.”


Sara Heister, Théreés Eklund och Carina Irlander är lärare för de yngre åren på Helenelundsskolan i Sollentuna kommun och mottog det andra priset för sin utställning ”Matematiklådan lyfter hemläxan”. De beskriver sin idé:

Målet med matematikläxorna är att de ska vara en länk mellan skola och hem. Läxorna bygger på den princip som beskrivs i ”Familjematematik”. För att skapa intresse för läxorna och tillgodose att alla elever har möjlighet att göra sina läxor får barnen en kartong, kallad matematiklådan, som de själva dekorerar. Till lådan vinner eleverna ”priser” som består av laborativt matematikmaterial t ex måttband, kortlek, spelpjäser och tärningar. Eleverna tar hem matematiklådan och använder den när de gör sina läxor. Till föräldrarna lägger vi ner boken ”Alla kan lära sig matematik”.

Juryns motivering:
”Utställningen visar hur delaktighet mellan skola och hem kan ökas. Uppdragen som eleverna får ger stora möjligheter till utveckling och individualisering.”

Juryn gav även två hedersomnämnanden till bidrag "Matematikikidéer till förskolan" som presenteras av Gloria Romlin, Ingrid Blomqvist, Aghavnie Ohanessian och Maria Brunfelter, samt "Matte på lek - med största allvar" av Ann Nyqvist Graf, Josephine Diener, Heléne Carlsson (och Maria Gullquist Ma-utvecklare Åtvidabergs kommun).

Juryns motivering:
"Juryn vill ge ett hedersomnämnande till dessa utställningar där pedagogerna skapar tillsammans med barnen och där barnens frågor är utgångspunkten till ett gemensamt utforskande".

Stipendium för bästa matematikidé ...