5 dec 2015 – lösning


Svar: Aldrig

Primtal större än 2 är alltid udda. Multiplicerar man två udda tal får man alltid ett udda tal. Ett udda tal minus 1 blir ett jämnt tal, vilket betyder att man aldrig får ett primtal.