Barn och matematik 6 år

Skapad: 2016-09-09. Ändrad: 2016-09-26  

Barn och matematik 6 år

Med Barn och matematik 6 år, vill vi inspirera föräldrar att reflektera över hur barn lär sig matematik. Vi vill också visa möjligheter till att stimulera, engagera och utmana barns lärande. Skriften är den tredje och sista i serien Barn och matematik.
    I broschyren visar vi på situationer och tillfällen där matematik kan lyftas fram i hemmiljön. För att matematiken ska upplevas och förstås av barnen, måste de vuxna benämna och samtala om det de gör tillsammans med barnen för att kunna utmana och utöka deras erfarenheter. Barn är hela tiden upptagna med att utforska omvärlden och de försöker tolka och förstå de sammanhang de är involverade i, bland annat med hjälp av matematik. Vi sätter fokus på barns omvärld och den matematik som små barn, med hjälp av vuxna, möter i sin vardag. Att utveckla förståelse för matematikens ord och begrepp är en ständigt pågående process som du som förälder är delaktig i. När du lyfter fram och benämner det som finns i omvärlden, ger du ditt barn förutsättningar att uppleva matematik.
 
Text: Elisabet Doverborg
Foto: Anders Wallby
Sidantal: 16
Säljes i 10-pack
För prisuppgift och beställning »»»

Innehåll: LT