Välkommen till NCM:s seminarieserie!

Skapad: 2014-09-23. Ändrad: 2017-02-28  

Välkommen till NCM:s seminarieserie!

Vt 2017

Alla seminarier är kostnadsfria. Vissa föreläsningar spelas in och kan ses i efterhand. Anmälan krävs, se nedan. Alla seminarier är mellan kl 13-15.

13 mars
Kerstin Larsson
Multiplikationsmodeller för förståelse av multiplikation

3 april
Arne Engström
Från dyskalkyli till låga prestationer i matematik. Arvet efter Olof Magne


Anmälan
»»» Obs att du behöver anmäla dig till respektive seminarium.

Lokal
NCM:s konferensrum på Vera Sandbergs Allé 5a 2 tr i Göteborg.

Tid
13:00 – 15:00.


Genomförda seminarier 2017

6 februari
Att vara proaktiv i sin matematikplanering

Se seminariet i efterhand »»».
Powerpointpresentation.
Åsa Öhrnell & Marie Nemhed-Gustafsson

16 januari
Matematikundervisning för nyanlända.
Se seminariet i efterhand »»».
Powerpointpresentation
Lena Trygg & Elisabeth Rystedt


Genomförda seminarier 2016

11 feb Malin Christersson
Programmering i skolan? Se seminariet i efterhand »»»
Diskussionspanel: Cecilia Christiansen, Per Berggren & Jacob Axdorff
3 mars Berner Lindström
Aritmetikprojekt - CoDAC (Conditions and tools for Development of Arithmetic Competences)
30 mars Helena Hagström
Ljus – Hästhovens förskola – Se seminariet i efterhand
14 april Ola Helenius
Att lära in och lära ut taluppfattning genom iPad-spel
– se seminariet i efterhand
2 juni Hanna Palmér
ELMA – En studie av entreprenöriellt lärande i matematik med inslag av IKT
12 sep Samuel Bengmark
Läs mer och se video:
Föreläsningar - en utdöende undervisningsform?
10 okt Torbjörn Lundh
Läs mer och se video:
Matematik som uppfinningsverktyg - tre kardiovaskulära exempel
7 nov Madeleine Löwing
Läs mer och se video:
Utmaningar i matematikundervisningen. Hur du kan förebygga att elever får svårigheter.
12 dec Peter Nyström
Läs mer och se video:
Hur gick det i TIMSS och PISA?

»»» Ta del av tidigare seminarier 2014/15