På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Stipendier

Mikael Passares stipendium och Göran Emanuelsson-stipendiet administreras respektive delas ut av Nationellt Centrum för Matematikutbildning, NCM.

Mikael Passares stipendium
Mikael Passares minnesfond har instiftat ett stipendium för att uppmärksamma elevers matematikprestationer. I samband med Kängurutävlingen kommer en elev i varje tävlingsklass (Ecolier, Benjamin, Cadet och Junior) att belönas.

2019 års stipendiater

2018 års stipendiater

2017 års stipendiater

2015 års stipendiater

2014 års stipendiater

Läs mer om stipendiet …

Göran Emanuelsson-stipendiet
För att stimulera till fler och bättre examensarbeten med inriktning mot lärande och undervisning i matematik har Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM, vid Göteborgs universitet instiftat ett årligt stipendium i Göran Emanuelssons namn för bästa examensarbete vid landets lärarutbildningar.

Läs mer om stipendiaterna och stipendiet.

Stipendier

Skolverkets lista över bidrag och stipendier
Här kan du hitta bidrag och stipendier.

Stipendier till matematikdidaktisk forskning – Gudrun Malmers stiftelse
Gudrun Malmers stiftelse har till uppgift att främja klassrumsforskning i ämnet matematik inom grundskolan och gymnasieskolan eller jämförbara skolformer. I första hand prioriteras projekt som försöker stimulera ett mer elevcentrerat arbetssätt och där andra forskaranslag inte kan erhållas.

Skolfonden, är inrättad av affärskedjan Polarn & Pyret.

NCM:s och Nämnarens webbplats